About

BeeBoard. Hexagonal MIDI Keyboard

A musical MIDI keyboard with  buttons structured like bee cells.

Musical keyboard MIDI interface with buttons, hexagonal structured like bee cells.  At this keyboard sound combinations are easy to imagine as geometric shapes, projected on the cell structure, opening new ways of systemizing music and offering unique opportunities to create micro-tonal music.

It is possible to change the background image for different layouts and note systems.

Underneath the keyboard buttons, there are sticks with springs, the ends of sticks are in contrasting colours. In a closed box there is placed a camera, turned upwards and connected with a computer. In the camera every lover end of bottom stick looks like a dot of light. When pressing a button, the dot moves from its place, and the video signal is processed by a program that can detect dots of light and take note, which ones have moved. By measuring, the offset of the dot pressure ratio is observed, and that allows to play notes in different volume. Further on, the program generates MIDI  signal and  using sound synthesis program on computer.

Created by Dzintars Briedis (idea, hardware),  Roberts Kadiķis (programming)

Any  Questions please write> beeboardmidi@gmail.com

Shop My Store on Reverb

Latvian

Šūnskanis

Muzikālā MIDI klaviatūra, kurā pogas izvietotas šūnu struktūras veidā.

Pogām izmantota īpaša opto-mehāniskā tehnoloģija.

Spēlējot, skaņas var iztēloties kā ģeometriskas figūras, paverot jaunas iespējas sistematizēt muzikālo informāciju. Paver plašas iespējas  mikrotonālajā mūzikā.

Ierīces pamatā ir kaste, kurā atrodas augšupvērsta videokamera, kura savienota ar datoru. Zem pogām ir atsperītes ar kātiņiem, kuru gali ir kontrastējošā krāsā. Katra poga  kamerā redzama kā gaismas punkts. Pogu piespiežot, punkts novirzās no sākotnējās vietas. Tālāk video signāls tiek apstrādāts programmā, kura atrod gaismas punktus un detektē, kuri izkustējušies no to sākotnējās vietas. Izmērot punkta nobīdi tiek noteikts arī piespiešanas stiprums, kas ļauj spēlēt notis dažādos skaļumos. Tālāk programma ģenerē MIDI signālu ar komandām skaņu sintēzes programmai.

Izgudrotājs Dzintars Briedis. Programmas veidotājs Roberts Kadiķis.

* (MIDI ir abreviatūra no Musical Instrument Digital Interface – industriāls standarts, kas radīts, lai viens sintezators citam varētu nodot informāciju par atskaņojamās nots augstumu, skaļumu, ilgumu un citiem parametriem. )

 ** (mūzika ar oktāvas sadalījumu vairāk kā 12  daļās)

 

Ja interese par projektu, pierakstieties FaceBook lapā!